Rivilė-SOLO apskaitos moduliai

Į programą Rivilė-SOLO įtraukti šie apskaitos moduliai:


Pirkimai

- pirkimo dokumentai, grąžinimai tiekėjams, užsakymai;


Pardavimai

- pardavimo sąskaitos-faktūros, prekių grąžinimai, pasiūlymai, rezervavimai;


Atsiskaitymai

- bankas, eksportas į bankinės sistemas, kasa, atsiskaitytini asmenys;


Operacijos su atsargomis

- pajamavimas, inventorizacija, nurašymas;


Vidinis prekių/medžiagų judėjimas

- atsargų perdavimai iš sandėlio į sandėlį / iš padalinio į padalinį;


Didžioji knyga

- vykdomos DK operacijos, tvarkomi žurnalai;


Debitorinės-kreditorinės operacijos

- pirkėjų skolos, skolos tiekėjams, užskaitos;


Gamyba

- technologinės kortelės. Surinkimas, iškomplektavimas;


Ilgalaikis turtas

- pajamavimas, nusidėvėjimo skaičiavimas, nurašymas, vertės keitimas;


Branduolys

- kortėlės, normatyvai, visos programos administravimas.Pagrindinis funkcionalumas

Apskaita gali būti tvarkoma neribotam įmonių kiekiui.
Galimybė dirbti vienoje darbo vietoje arba keliose - tinkle.
Prie programos galima prijungti darbo užmokesčio skaičiavimo modulį.
Numatyta valiutų ir ilgalaikio turto apskaita, integruotas gamybos modulis.Analitinės galimybės

Duomenys gali būti įvedinėjami ir analizuojami pagal visa įmonę arba įmonės padalinius.
Programa apdoroja įvairius matavimo vienetus, aprašomi jų tarpusavio santykiai.
Galimybė kurti naujas ir keisti esamas ataskaitas naudojant vidinį ataskaitų generatorių.Programos atvirumas

Numatytas duomenų eksportavimas į kitus formatus: Word, Excel, TXT, XML.
Duomenų importas.
Programa pritaikyta darbui tarp nutolusių padalinių, nesujungtų lokalių kompiuterinių tinklų. Tam skirtas specialus SQL replikavimo mechanizmas.
Galimybė eksportuoti į tarpines bylas ir iš jų importuoti jas kitoje vietoje.


Meniu:

Neradote rūpimų atsakymų mūsų interneto svetainėje?


Skambinkite

8-5-2330420